Sprawy korporacyjne

"Zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z późn. zmianami, bezpłatnie udostępniamy do publicznej wiadomości plan podziału Spółki MP-MOSTY Sp. z.o.o. wraz z załącznikami."

Plan podziału