Kontakt

Dane teleadresowe

MOSTY KRAKÓW S.A

ul. Dekerta 18
30-703 Kraków

m:
t: +48 12 312 18 78,
f: +48 12 312 18 70

Oddział Katowice

ul. Pukowca 15A lok. 220-223
40-847 Katowice
tel.: +48 32 245 80 62
faks: +48 32 245 80 61

Oddział Warszawa

Biurowiec Q22 Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
tel.: +48 607 790 459


Kierownik Oddziału Warszawa

mgr inż. Damian Tomków
tel.: +48 22 424 18 66
+48 607 790 903
mail:Szczegółowe dane kontaktowe

Zarząd

mgr inż. Paweł Samek
Prezes Zarządu
tel.: +48 667 677 905
mail: samek@mpmosty.pl


mgr inż. Mariusz Potępa
Dyrektor zarządzający
tel.: +48 667 677 903
mail: potepa@mpmosty.plmgr inż. Robert Słota
Vice Prezes Zarządu
tel.: +48 667 677 904
mail: slota@mpmosty.pl


mgr inż. Bartłomiej Bala
Prokurent
tel.: +48 667 677 901
mail: bala@mpmosty.pl

Pracownie

Pracownia mostowa
tel.: +48 12 312 18 75

Pracownia drogowa
tel.: +48 12 312 18 76

Pracownia urządzeń
tel.: +48 12 312 18 74Formularz kontaktowy

Dane spółki

KRS 0000815258
NIP 679 28 64 209
REGON 120070269

Deutsche Bank PBC SA O/Kraków
05 1910 1048 3607 7025 1121 0001

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"