Nasza oferta: Koleje

 • projektowanie kolejowych obiektów mostowych – mostów, wiaduktów, estakad i tuneli
 • projektowanie urządzeń ochrony środowiska
 • projektowanie torowisk, nawierzchni torowej
 • projektowanie trakcji kolejowej
 • projektowanie dworców kolejowych
 • projektowanie infrastruktury okołokolejowej – dróg, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów mostowych, przejść podziemnych i tuneli
 • wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko oraz pozyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"