Nasza oferta: Optymalizacja konstrukcji pod względem ekonomicznym

 • Kompleksowe wykonywanie dokumentacji projektowej bezpośrednio dla Wykonawcy robót drogowych, kolejowych, tramwajowych, obiektów mostowych, infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska
 • Optymalizacja konstrukcji obiektów mostowych
 • Optymalizacja posadowienia, wzmocnienia podłoża oraz fundamentowania
 • Projekty technologii montażu
 • wykonywanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowych m.in. w programie Tekla Structures

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"