Nasza oferta: Projekty

 • projektowanie mostów, wiaduktów i estakad
 • projektowanie tuneli drogowych, tramwajowych, kolejowych wraz z projektami infrastruktury technicznej
 • projektowanie przejść podziemnych i kładek dla pieszych
 • projektowanie konstrukcji oporowych • projektowanie garaży podziemnych i naziemnych wraz z projektami infrastruktury technicznej
 • projektowanie technologiczne oraz montażowe
 • wykonywanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowych m.in. w programie Tekla Structures
 • planowanie sieci drogowej
 • projektowanie dróg, ulic, rond i parkingów
 • projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej
 • projekty remontów i modernizacji mostów, wiaduktów i estakad

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"