Nasza oferta: Środowisko

 • wykonywanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oraz pozyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • wykonywanie analiz emisji hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza
 • projektowanie urządzeń ochrony wód
 • projektowanie urządzeń ochrony przed hałasem
 • inwentaryzacja i projektowanie zieleni
 • projektowanie nawodnienia terenu
 • obliczenia hydrologiczne
 • projektowanie składowiska odpadów

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"