Nasze realizacje - projekty

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin w Warszawie

Klient: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Rok oddania projektu:

Projektowanym przez biuro przedsięwzięciem jest budowa linii tramwajowej w Warszawie w dzielnicy Białołęka do Tarchomina, na odcinku od Trasy Mostu Północnego (TMP) do pętli tramwajowej Winnica wraz z rozbudową ul. Światowida w postaci dobudowy drugiej jezdni na odcinku ul. Projektowana - ul. Dzierżgońska, budowa dwóch jezdni na odcinku ul. Dzierżgońska - ul. Modlińska) oraz budowa ul. Projektowanej.

 

Inwestor podzielił inwestycje na dwa odcinki i dwa etapy:

 

Etap I - Budowa torowiska tramwajowego po prawej (wschodniej) stronie istniejącej jezdni ul. Światowida oraz wzdłuż nowej ul. Projektowanej W ramach tego etapu projektuje się również wykonanie lub przebudowę wszystkich skrzyżowań drogowych do postaci rozwiązania docelowego, czyli przy założeniu dwujezdniowej ul. Światowida z torowiskiem pomiędzy jezdniami. Rozwiązanie takie umożliwi brak konieczności ponownej przebudowy skrzyżowań w II etapie inwestycji.

Etap II (docelowy) - Budowa drugiej jezdni ul. Światowida na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami wraz z układem chodników i ścieżek rowerowych.

 

Odcinek I – budowa ul. Projektowanej wraz linią tramwajową od połączenia z trasa Mostu Północnego do pętli tramwajowej zlokalizowanej za skrzyżowaniem z ul. Mehoffera - aktualnie w trakcie budowy.

Odcinek II – od pętli tramwajowej przy ul. Mehoffera do końcowej pętli Winnica.

 

Długość trasy tramwajowej wynosi ok. 4,5 km.

24.12.2014 r. Odcinek I został oddany do użytkowania. W najblizszym czasie przewidywane jest rozpoczecie prac budowlanych na odcinku II.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"