Nasze realizacje - nadzór

Budowa ronda na na DK nr 945

Klient: Urząd Miejski w Żywcu

Rok oddania projektu: 2009

Wartość robót budowlanych

5.957.095,11 zł

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w okresie od 15.04 do 12.11.2009 świadczyło usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pod nazwą:  Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu.

 

Robty budowlane obejmowały branżę drogową, budowę murów oporowych, przebudowę sieci energetycznych,teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę wodociagu.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"