Nasze realizacje - projekty

Euroterminal Sławków

Klient:

Rok oddania projektu: 2013

Euroterminal w liczbach

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało kompleksową dokumentację projektową dla przebudowy „Budowa płyty kontenerowej i toru podsuwnicowego z komunikacyjną infrastrukturą techniczną na potrzeby CZH S.A. Oddział Euroterminal w Sławkowie”.

 

Międzynarodowego Centrum Logistycznego na terenie Oddziału Euroterminalu Sławków zlokalizowane jest w  Sławkowie.  Zamierzenie budowlane objęte projektem budowy płyty kontenerowej z drogami dojazdowymi i parkingiem oraz toru podsuwnicowego na terenie „EUROTERMINALA” w Sławkowie polegało na budowie nowej płyty kontenerowej w nawiązaniu do istniejącej już płyty, budowie drogi dojazdowej do płyty kontenerowej wraz z parkingiem o całkowitej powierzchni około 6700m2 oraz budowie podtorza wraz torami jezdnymi długości 402,0 m dla suwnicy bramowej o udźwigu Q = 40t / 50t wraz z niezbędnymi przebudowami infrastruktury technicznej koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania Eurotrminalu.

 

Całkowita długość płyty Euroterminalu wynosi 400m, a jej szerokość 44.9m. Projektowana płyta ma powierzchnię 13280.5m2.Płyta kontenerowa przeznaczona jest do składowania kontenerów ułożonych maksymalnie w 5 warstwach. Masa pojedynczego kontenera wynosi 35 t.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"