Nasze realizacje - projekty

Most na rz. Poprad w m. Muszyna

Klient: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Rok oddania projektu: 28.05.2013

Wartość robót budowlanych

PLN 11.1 million

Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu MP-Mosty Sp. z o.o. zrealizowało kompletną dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1515 Muszyna - Leluchów. Zakres projektu obejmował m.in. odbudowę mostu na rz. Poprad o rozpiętości teoretycznej 63m.

 

Konstrukcję jednoprzęsłowego mostu stanowiły łuki betonowe ściągnięte kablami sprężającymi usytowanymi w belkach podłużnych. Konstrukcja pomostu została podwieszona do łuków za pomocą wieszaków - cięgien prętowych w układzie skosnym.

 

Poza projektem mostu w ramach zadania wykonano projekty:

- przebudowy dróg powiatowych,

- przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych,

- wzmocnienia skarp na długości ok. 500m, w tym poprzez gwoździowanie na długości ok. 184m,

- przebudowy sieci teletechnicznej, gazowej, wodociągowej oraz elektrycznej, kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków,

- budowy kanalizacji deszczowej,

- budowy umocnienia brzegu rz. Poprad z kamienia łamanego.

 

Na temat budowy mostu w Muszynie ukazał się w magazynie MOSTY 5/2014 artykuł opisujący obiekt oraz technologie jego budowy.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"