Nasze realizacje - projekty

Most na rz. Poprad w m. Piwniczna

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2008

Most zlokalizowany jest w miejscowości Piwniczna nad rzeką Poprad w ciągu drogi krajowej nr 87. Obiekt stanowią trzy oddzielne ustroje nośne o rozpiętości przęseł 27,00 + 80,00 + 27,00 m. Skrajne przęsła są konstrukcji belkowej zespolonej o dźwigarze stalowym i współpracująca z nim płytą żelbetową. Przęsło nurtowe zaprojektowane zostało jako konstrukcja łukowa. ). Łuk zaprojektowano w formie belki stalowej o przekroju zamkniętym ze ściągiem jako stalowa belka skrzynkowa. Pomost w postaci płyty żelbetowej oparty jest na poprzecznicach stalowych. Płyta żelbetowa jest zespolona z belkami poprzecznymi. Deskowanie „tracone” płyty stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe typu filigran. Pomost podwieszony jest do łuków za pomocą wieszaków. Całkowita długość obiektu wynosi 138,58m.

 

Biuro na zlecenie Wykonawcy obiektu wykonało kompletną dokumentację warsztatową konstrukcji stalowej.

 

Budowa mostu aktualnie trwa. Biuro pełni nadzór autorski nad realizacją zadania.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"