Nasze realizacje - projekty

Most na rzece Wiśle w Nowym Korczynie

Klient: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Rok oddania projektu: 2011

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało koncepcję budowy nowej przeprawy mostowej przez Wisłę  w ciągu DW973 łączącej miejscowści Borusowa i Nowy Korczyn oraz koncepcję obiektów inżynierskich na wybranym kompilacyjnym wariancie trasy drogowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 973 Nowy Korczyn – Żelechów.

Planowana przeprawa mostowa przez Wisłę zlokalizowana jest poniżej istniejącej przeprawy promowej w miejscowości Nowy Korczyn. Połączenie DW 973 z DK79 polega na miejscowym dostosowaniu istniejącego przebiegu trasy, wybudowaniu najazdów na obiekt mostowy i przebudowę włączenia nowej przeprawy w  DK79 w postaci ronda. Dojazd projektowanej docelowo przeprawy mostowej, od strony południowej, przebiega po DW 973. W opracowaniu analizowano także odcinek DW 973 od Żelechowa do przejazdu promowego w miejscowości Nowy Korczyn. Dla wybranego wariantu przeprawy drogowej przez rzekę Wisłę zaproponowano 3 warianty mostu na rzece Wisła:Wariant konstrukcyjny 1 – most wieloprzęsłowy z trzema przęsłami podwieszonymi do pylonu wraz z czterema przęsłami dojazdowymi o rozpiętości teoretycznej Lt = 2 x 37,00 + 108,00 + 250,00 + 108,00 + 3 x 37,00 m, długość całkowita obiektu wynosi Lc = 675,00 mWariant konstrukcyjny 2 – most pięcioprzęsłowy o konstrukcji niosącej w postaci sprężonej belki o zmiennej wysokości i o przekroju poprzecznym w postaci skrzynki jednokomorowej o rozpiętości teoretycznej Lt = 52,50 + 75,00 + 3 x 140,00 + 75,00 +52,50 m, długość całkowita obiektu wynosi Lc = 685,00 mWariant konstrukcyjny 3 – most wieloprzęsłowy z trzema przęsłami o konstrukcji typu extradosed wraz z pięcioma przęsłami dojazdowymi o konstrukcji niosącej w postaci sprężonej belki o stałej wysokości, o rozpiętości teoretycznej  Lt = 35,00+45,00 +3x65,00 +130,00+3x65,00+52,00 m,  długość całkowita obiektu wynosi Lc = 675,70 m.Przekrój poprzeczny na moście w każdym z wariantów dostosowany został do przekroju normalnego drogi i posiada szerokość Bc = 14,20 m. Oprócz tego zaprojektowano jeszcze 9 szt. mniejszych obiektów mostowych.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"