Nasze realizacje - projekty

Most w ciągu DK 28 na potoku Skawica w m. Juszczyn

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2007

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało kompleksową dokumentację projektową dla przebudowy kilku obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu Drogi Krajowej 28.

 

Most w Juszczynie nad pot. Skawica - most o konstrukcji betonowej sprężonej dwuprzęsłowej, o przęsłach rozpiętości 35,00 m, oraz całkowitej długości obiektu 84,70m. Most usytuowany w ciągu drogi krajowej nr 28 klasy GP. Wartość robót budowlanych wyniosła 7.333.448,91 zł brutto.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"