Nasze realizacje - projekty

Mosty w Makowie Podhalańskim i Suchej Beskidzkiej

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2011

Podsumowanie realizacji

Najważniejsze według nas elementy inwestycji

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna wykonało kompleksowe prace projektowe przy budowie obiektów mostowych na rzece Skawie, w ciągu drogi krajowej nr 28, w miejscowościach: Maków Podhalański i Sucha Beskidzka.

 

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało kompleksową dokumentację projektową dla budowy mostu na rzece Skawie w miejscowości Maków Podhalański oraz mostu na rzece Skawie w miejscowości Sucha Beskidzka. Oba mosty znajdują się w ciągu drogi krajowej nr 28.Mosty w Makowie Podhalańskim i Suchej Beskidzkiej są obiektami jednoprzęsłowymi o konstrukcji łukowej z jazdą dołem. Ustrój niosący stanowią dwa stalowe łuki o przekroju skrzynkowym, do których podwieszony jest pomost w postaci stalowego rusztu zespolonego z płytą. Ściąg każdego łuku stanowią kable sprężające usytuowane pod płytą pomostu.

 

Płyta pomostu jest zespolona ze stalowym rusztem podwieszonym do łuków za pomocą cięgien prętowych. Ruszt pomostu stanowią stalowe poprzecznice i podłużnice blachownicowe. Wezgłowia łuku razem z poprzecznicą podporową przewidziano jako monolityczny element z betonu, w którym zakotwione zostaną ściągi. Obiekty są posadowiony bezpośrednio. Rozpiętość teoretyczna mostu w Makowie Podhalańskim wynosi 115,00 m (w osiach podparcia) a szerokość całkowita 20,66 m. Most w Suchej Beskidzkiej posiada rozpiętość teoretyczną wynoszącą 121,00 m (w osiach podparcia) i szerokość całkowitą – 24,16 m.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"