Nasze realizacje - projekty

Przebudowa Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie

Klient: Gmina Miejska Kraków - Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Rok oddania projektu: 2008

Realizacja w liczbach

Zbiór wybranych danych dotyczących realizacji

Inwestycja obejmowała przebudowę Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie w związku z przebudową Alei Powstania Warszawskiego, Ronda Mogilskiego i budową Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (odcinek 6 Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – Pętla Kamienna – Rondo Grzegórzeckie.

 

Przebudowa Ronda Grzegórzeckiego była wykonana w zakresie układu drogowego i torowiska tramwajowego. W ramach przebudowy wykonano zmianę geometrii i parametrów ronda. Rondo w dalszym ciągu funkcjonuje na zasadzie skrzyżowania z wyspą centralną. W rozwiązaniu komunikacyjnym przypomina rondo turbinowe, poprzez zwiększenie ukierunkowania na wlotach. Skrzyżowanie funkcjonuje w dalszym ciągu z sygnalizacją świetlną. W wyniku planowanego zwiększenia ilości tramwajowych relacji skrętnych na wyspie skrzyżowania, zaprojektowano zmianę kształtu i powiększenie jego gabarytów. Zaprojektowano powiększenie i przesunięcie wyspy centralnej w kierunku północno – wschodnim oraz zwiększenie powierzchni akumulacji na skrzyżowaniu. Generalnie jezdnie skrzyżowania posiadają po 3 do 5 pasów ruchu, szerokości 3.5m każdy.

 

Średnica ronda wynosi ok. 105m ( przy założeniu, że traktujemy kształt ronda jako zbliżony do kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami). Całkiem nowym rozwiązaniem na tym skrzyżowaniu jest wprowadzenie ruchu autobusowego na torowisko tramwajowe. Relacje autobusowe krzyżują się na wyspie środkowej ronda.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"