Nasze realizacje - projekty

Rondo Ofiar Katynia w Krakowie

Klient: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Rok oddania projektu: 2009

Podsumowanie realizacji

Zbiór wybranych danych dotyczących realizacji

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna wykonało dokumentację projektową w zakresie konstrukcji inżynierskich - etakady, tunelu oraz murów oporowych w ramach rozbudowy skrzyżowania Ronda Ofiar Katynia w formie trzypoziomowego skrzyżowania z tunelem na kierunku północ – południe i estakadą na kierunku wschód – zachód oraz skrzyżowaniem z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną w poziomie obecnych relacji skrętnych.

 

Rondo Ofiar Katynia stanowi ważny element podstawowego układu komunikacyjnego po stronie północno-zachodniej miasta Krakowa. Wprowadzenie ruchu tranzytowego do miasta poprzez układ dróg krajowych nr 7, 79 i 94 spowodowało krzyżowanie się dużych potoków ruchu na nieprzygotowanym do tego celu skrzyżowaniu. W ramach rozbudowy Ronda Ofiar Katynia w Krakowie, wykonano estakadę drogową wraz z murami oporowymi na dojazdach do obiektu w ciągu ulic Radzikowskiego i Josepha Conrada (droga krajowa nr 7 i nr 79), tunel drogowy pod Rondem Ofiar Katynia wraz z murami oporowymi na dojazdach (droga krajowa nr 94) oraz pozostałe mury oporowe realizowane w ramach rozbudowy ronda w ciągu ulic Armii Krajowej - Jasnogórska. Tunel dwukomorowy o konstrukcji żelbetowej. Ściany tunelu zaprojektowano w technologii ścian szczelinowych zwieńczonych żelbetową płytą stropową i rozpartych dołem żelbetową płytą denną. Tunel realizowano metodą podstropową ze względu na prowadzenie prac w ścisłym centrum Krakowa. Estakadę zaprojektowano w postaci ustroju płytowego o zmiennej wysokości, o konstrukcji betonowej sprężonej opartego na żelbetowych podporach tarczowych i przyczółkach masywnych. Zmiany grubości elementów betonowych odbywają się płynnie po łukach kołowych tak w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. W przekroju poprzecznym estakady wykształcono długie wsporniki o zmiennej grubości. Estakadę stanowi 11 przęseł o rozpiętości do 40,0 m. Konstrukcja nośna jest wspólna dla obu jezdni. Łączna szerokość obiektu wynosi 20,70 m. Długość całkowita obiektu wynosi 432,10 m. Łączna długość estakady z murami oporowymi na dojazdach wynosi 621,10 m. Długość całkowita tunelu wynosi 89,00 m. Łączna długość tunelu z murami to 334,47 m.

Nagrody: inwestycją jest laureatem konkursu ”Kraków mój dom” w kategorii „przestrzeń publiczna 2012”

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"