Nasze realizacje - projekty

Rondo Polsadu w Krakowie

Klient: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Rok oddania projektu: 2006

Podsumowanie realizacji

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna wykonało kompleksowe prace projektowe związane z budową estakady w ciągu ulic Lublańskiej i Bora-Komorowskiego nad Rondem Polsadu w Krakowie.

 

Rondo Polsadu zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ulic Lublańska, Młyńska i Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego. Jest to rondo z sygnalizacją świetlną. Stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu komunikacyjnego miasta dla relacji wschód – zachód i prowadzi ruch tranzytowy na tym kierunku odciążając centrum miasta. Nad Rondem Polsadu zaprojektowano estakadę w ciągu ulic Lublańskiej i Bora Komorowskiego leżących jednocześnie w ciągu drogi krajowej nr 79. Estakadę zaprojektowano o rozdzielonych konstrukcjach nośnych dla każdej z jezdni. Pod obiektem przewidywane jest także wykonanie w przyszłości linii tramwajowej łączącej centrum z osiedlami zlokalizowanymi w rejonie ul. Dobrego Pasterza i łączącej się z istniejącą linią tramwajową w Mistrzejowicach.

 

Obiekt zaprojektowano w postaci ustroju płytowo – belkowego o konstrukcji betonowej sprężonej opartego na żelbetowych podporach słupowych i przyczółkach zatopionych w nasypie. Nasyp ograniczony został ścianami oporowymi. Na dojazdach do estakady zaprojektowano ściany oporowe, o zmiennej wysokości (system T-Wall). Posadowienie podpór przewidziano jako pośrednie za pośrednictwem pali wierconych typu CFA. Obiekty posiadają szerokość około 10,50 m każdy. Całkowita długość konstrukcji wynosi około 120,0 m. Łącznie z murami oporowymi konstrukcja posiada długość około 580,0 m.


Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"