Nasze realizacje - projekty

Wiadukt w Rytrze

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Rok oddania projektu: 2007

Zakres naszych działań

W ramach tego projektu wykonaliśmy:

Budowa wiaduktu nad linią PKP w m Rytro w ciągu drogi krajowej nr 87. Prace obejmowały kompleksową dokumentację projektową i nadzór inwestorski.

 

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało kompleksową dokumentację projektową dla budowy wiaduktu nad linią PKP w m Rytro w ciągu drogi krajowej nr 87. Zaprojektowano jednoprzęsłowy  wiadukt stalowy łukowy ze ściągiem z belki stalowej blachownicowej z pomostem w postaci płyty żelbetowej opartej na poprzecznych dźwigarach stalowych. Płyta żelbetowa jest zespolona z belkami poprzecznymi. Pomost został podwieszony jest do łuków za pomocą wieszaków.

 

Przyczółki żelbetowe zostały posadowione pośrednio na palach wierconych wielkośrednicowych.Wzdłuż projektowanego nasypu drogowego od strony rzeki Poprad zaprojektowano mury oporowe kotwione po obu stronach wiaduktu. Mury posadowiono na palach i zakotwiono w gruncie za pomocą kotew gruntowych. Rozpiętość teoretyczna przęsła łukowego wynosi L t =  80,00 m. Szerokość całkowita obiektu wynosi B c = 17,60 m

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"