O nas

MOSTY KRAKÓW

MOSTY KRAKÓW Spółka Akcyjna istnieje na polskim rynku od 2005 roku. Jest firmą, która wyrosła z wykonawstwa oraz projektowania w branży komunikacyjnej. Dziś biuro specjalizuje się w optymalizacji konstrukcji inżynierskich – mostowych i tunelowych oraz w optymalizacji rozwiązań drogowych, zwłaszcza posadowienia, wzmocnienia podłoża, stabilizacji osuwisk. Szczególnie trudne technicznie i skomplikowane problemy inżynierskie są dla nas wyzwaniem, które chętnie podejmujemy. Współpracujemy z firmami prywatnymi, zaś projektowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest dla nas niezwykle ważną formą działania. Właśnie w realizacji zadań w tym systemie upatrujemy naszą najbliższą przyszłość.Zakres działalności obejmuje

Usługi projektowe
i consultingowe
w branży:

 • mostowej
 • drogowej
 • torowej
 • ogólnobudowlanej
 • infrastruktury technicznej
  i sieci uzbrojenia terenu
 • geotechnicznej
 • hydrotechnicznej
 • ochrony środowiska

Zarządzanie kontraktami oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robótPRACOWNIE PROJEKTOWE – MOSTOWA, DROGOWA, URZĄDZEŃ OBCYCH, ARCHITEKTONICZNA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA
oraz zespół zarządzania i nadzoru inwestorskiego zapewnia usługi projektowe i consultingowe najwyższej jakości dzięki:

 • wysoko wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej
 • profesjonalnemu, licencjonowanemu oprogramowaniu inżynierskiemu gwarantującemu wykonywanie obliczeń i rysunków według standardów określonych przez zamawiającego
 • ustawicznym szkoleniom personelu mającym na celu zapoznanie z najnowszymi technologiami oraz pozwalającym na efektywne wykorzystanie posiadanego sprzętu i oprogramowania
 • współpracy z firmami krajowymi i zagranicznymi przy realizacji wspólnych przedsięwzięć umożiwiającej wymianę doświadczeń i zapoznanie się z oczekiwaniami nowych klientów
 • współpracy z ośrodkami naukowo - badawczymi
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • weryfikacji tworzonej dokumentacji projektowej przez inżynierów
 • posiadających długoletnie doświadczenie w projektowaniu oraz nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi
 • ciągłemu doskonaleniu procesu projektowania i nadzorowania


Zarząd
KRAKÓW MOSTY Spółka Akcyjna

 • Paweł Samek


  Prezes Zarządu
 • Robert Słota


  Wiceprezes Zarządu

 • Bartłomiej Bala


  Prokurent

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"