Uprzejmie informujemy, że dnia 20.01.2022 r. nastąpiła zmiana adresu spółki Mosty Kraków S.A, nowy adres spółki to: ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków.

Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 3.10.2022 r.

Działający w imieniu Mosty Kraków S.A. w Krakowie Zarząd Spółki ogłasza, że w dniu 27.09.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mosty Kraków S.A. w Krakowie podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 80.000 zł z kwoty 405.000 zł do kwoty 325.000 zł. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia 800 akcji własnych w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia. Kapitał zakładowy po obniżeniu dzielić się będzie na 3.250 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. Jednocześnie Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Mosty Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, aby Ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje roszczenia wobec Spółki.

Ogłoszenie opublikowane w MSiG 191/2022 z 2022-10-03 - Poz. 50534.

Nasza Firma

MOSTY KRAKÓW Spółka Akcyjna istnieje na polskim rynku od 2005 roku. Jest firmą, która wyrosła z wykonawstwa oraz projektowania w branży komunikacyjnej. Dziś biuro specjalizuje się w optymalizacji konstrukcji inżynierskich – mostowych i tunelowych oraz w optymalizacji rozwiązań drogowych, zwłaszcza posadowienia, wzmocnienia podłoża, stabilizacji osuwisk.

-- Czytaj więcej

Czym się zajmujemy

Zakres działalności obejmuje usługi projektowe i consultingowe w branży mostowej, drogowej, torowej, ogólnobudowlanej, infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, geotechnicznej, hydrotechnicznej i ochrony środowiska. Poza tym zajmujemy się także zarządzaniem kontraktami oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

-- Czytaj więcej

Dlaczego my?

Pracownie projektowe - mostowa, drogowa, urządzeń obcych, architektoniczna i ochrony środowiska oraz zespół zarządzania i nadzoru inwestorskiego zapewnia usługi projektowe i consultingowe najwyższej jakości.
Nasze projekty zyskały pozytywną ocenę prestiżowych i wymagających inwestorów.

-- Czytaj więcej


Nasze realizacje - projekty

Wszystkie realizacje z zakresu projektów

 • Most na rz. Poprad w m. Muszyna

  Przebudowa drogi powiatowej nr 1514K i 1515K wraz budową nowego mostu na rz. Poprad w Muszynie

  Więcej
 • Przebudowa mostu na rz. Skawa w m. Osielec

  Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rz. Skawa w m. Osielec

  Więcej
 • Most na rz. Poprad w m. Piwniczna

  Budowa mostu na rz. Poprad w miejscowości Piwniczna

  Więcej
 • Przebudowa drogi krajowej nr 81

  Opracowanie dokumentacji wykonawczej modyfikacji konstrukcji rusztu zabezpieczającego skarpę „Wiślicką”

  Więcej
 • Budowa drogi Racibórz - Pszczyna - Rybnik

  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna

  Więcej
 • Zabezpieczenia osuwisk w ciągu drogi gminnej

  Zabezpieczenia osuwisk w ciągu drogi gminnej Muszyna – Leluchów

  Więcej
 • Budowa linii tramwajowej na Tarchomin w Warszawie

  Kompleksowe prace projektowe przy budowie linii tramwajowej na Tarchomin.

  Więcej
 • Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie.

  MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla Budowy mostu przez rzekę Dunajec.

  Więcej

Nasze realizacje - nadzór

Wszystkie realizacje z zakresu nadzoru

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765

  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 - Staszów - Osiek

  Więcej
 • Obwodnica Pszczyny - węzeł drogowy

  Obwodnica Pszczyny - węzeł drogowy na DK1

  Więcej
 • Budowa Obwodnicy Końskich

  Budowa obwodnicy Końskich na Drodze Wojewódzkiej nr 728

  Więcej
 • Budowa mostu na potoku Kleczanka

  Budowa mostu na potoku Kleczanka w m. Barwałd Dolny w ciągu drogi krajowej nr 52

  Więcej
 • Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu drogi krajowej nr 52 wraz z budową objazdu tymczasowego i tymczasowej kładki dla pieszych

  Więcej
 • Rozbudowa lewej jezdni drogi krajowej nr 7 klasy GP

  Rozbudowa lewej jezdni drogi krajowej nr 7 klasy GP od km 697+100 do km 697+870 wraz z przebudową ulicy Mostowej i ulicy Piłsudskiego w Myślenicach

  Więcej
 • Przebudowa drogi krajowej nr 7

  Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Zabornia – Chyżne

  Więcej
 • Budowa drogi krajowej numer 78

  Północna Obwodnica Jędrzejowa - DK 78

  Więcej

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"