Nasze realizacje - nadzór

 • Częstochowa – DK 46 / D 41

  Przebudowa DK 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK 46, połączenie z ul. Srebrną

  Więcej
 • Przebudowa ul. Mogilskiej w Krakowie

  Przebudowa ul. Mogilskiej w Krakowie Nadzór – MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

  Więcej
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765

  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek

  Więcej
 • Budowa północnego obejścia miasta Żywiec II

  Nadzór inwestorski przy budowie północnego obejścia miasta Żywiec II etap od km 0+970,93 do km 2+921,60.

  Więcej
 • Budowa ronda na na DK nr 945

  Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu

  Więcej
 • Obwodnica Pszczyny - DW935

  Obwodnica Pszczyny - DW935

  Więcej
 • Budowa drogi krajowej numer 78

  Północna Obwodnica Jędrzejowa - DK 78

  Więcej
 • Przebudowa drogi krajowej nr 7

  Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Zabornia – Chyżne

  Więcej
 • Rozbudowa lewej jezdni drogi krajowej nr 7 klasy GP

  Rozbudowa lewej jezdni drogi krajowej nr 7 klasy GP od km 697+100 do km 697+870 wraz z przebudową ulicy Mostowej i ulicy Piłsudskiego w Myślenicach

  Więcej
 • Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu drogi krajowej nr 52 wraz z budową objazdu tymczasowego i tymczasowej kładki dla pieszych

  Więcej
 • Budowa mostu na potoku Kleczanka

  Budowa mostu na potoku Kleczanka w m. Barwałd Dolny w ciągu drogi krajowej nr 52

  Więcej
 • Budowa Obwodnicy Końskich

  Budowa obwodnicy Końskich na Drodze Wojewódzkiej nr 728

  Więcej
 • Obwodnica Pszczyny - węzeł drogowy

  Obwodnica Pszczyny - węzeł drogowy na DK1

  Więcej
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765

  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 - Staszów - Osiek

  Więcej

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"