Nasze realizacje - nadzór

Obwodnica Pszczyny - DW935

Klient: Śląski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Rok oddania projektu: 30.11.2013

Zadanie obejmowało zarządzanie i nadzór nad realizacją Drogi Wojewódzkiej nr 935 stanowiącej obwodnicę miasta Pszczyna. Budowa była realizaowana w okresie 01.06.2012÷ 30.11.2013. Wartość nadzorowanych robót budowlanych wyniosła 53 873 377,- zł brutto.

 

Zadanie obejmowało:

- budowę drogi klasy G o przekroju 1x2 i całkowitej długosci 4,25 km

- budowę dwóch skrzyżowań skanalizowanych z sygnalizacją świetlną

- budowę czterech obiektów inżynierskich,

- budowę odwodnienia, urządzeń podczyszczających, rowów, wpustów, sieci kanalizacji deszczowej,

- budowę przepustów ramowych żelbetowych i z blach falistych,

- budowę ekranów akustycznych,

- przebudowę gazociągów; wysokiego i średniego ciśnienia,

- przebudowę sieci wodociągowych,

- przebudowę sieci energoelektrycznych WN, ŚN, nN,

- przebudowę sieci teletechnicznych

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"