Nasze realizacje - projekty

Estakada w ciągu ul. Jasnogórskiej w Krakowie

Klient: Auchan Polska

Rok oddania projektu: 2012

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna opracowało kompleksową dokumentację projektową estakady w ciągu ul. Jasnogórskiej w Krakowie w ramach przebudowy ul. Jasnogórskiej (droga krajowa nr 94).

 

Ulica Jasnogórska znajduje się w północno-zachodniej części Krakowa. Stanowi ona miejski odcinek DK94. Na południe od miejsca planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane jest Rondo Ofiar Katynia, natomiast na północ wylot z Krakowa w kierunku Olkusza i Dąbrowy Górniczej.Rozbudowa Ronda Ofiar Katynia i wykonanie tunelu w ciągu drogi krajowej nr 94 umożliwiło płynny ciągły przejazd w kierunku Olkusza co z kolei przełożyło się na utrudnienia we włączeniu się w ciąg ulicy Jasnogórskiej relacji skrętnych z dróg poprzecznych. Na cały układ komunikacyjny nakłada się jeszcze ruch międzydzielnicowy (w perspektywie otwarcie tunelu pod kopcem Kościuszki – Trasa Pychowicka – połączenie południe-północ) oraz ruch lokalny związany z istniejącym zagospodarowaniem w tym rejonie (MAKRO, IKEA, stacje obsługi Opel i Fiat). Ponadto w tym rejonie planowane są dodatkowe inwestycje typu dużych wielkopowierzchniowych sklepów (typu TESCO, AUCHAN, IKEA, oraz zabudowa mieszkaniowa i biurowa).Mając na uwadze powyższe nowe zagospodarowania oraz analizy, które wykazują, że dla zachowania płynności ruchu konieczne jest usprawnienie pracy systemu komunikacyjnego w tym rejonie zaprojektowano budowę dwupoziomowego skrzyżowania ul. Jasnogórskiej z ul. Stawową.

 

Projekt zakłada budowę estakady na poziomie +1, której zadaniem będzie bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu w ciągu ul. Jasnogórskiej (DK94). W poziomie 0 zaplanowano budowę małego ronda. Estakada umożliwia bezkolizyjny przejazd w ciągu ulicy Jasnogórskiej. Na odcinkach dojazdowych do estakady zaprojektowano żelbetowe mury oporowe ze ściągami. Obiekt zaprojektowano w postaci ustroju płytowego z dużymi wspornikami, o stałej wysokości dźwigara na długości obiektu, o konstrukcji betonowej sprężonej opartego na żelbetowych podporach tarczowych i przyczółkach masywnych. Nasyp ograniczony żelbetowymi ścianami oporowymi o zmiennej wysokości. Posadowienie podpór estakady przewidziano jako bezpośrednie na podłożu wzmocnionym metodą DSM. Łączna długość estakady z murami oporowymi wynosi LT = 362,12 m .

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"