Nasze realizacje - projekty

Most na rzece Dunajec w Krościenku

Klient:

Rok oddania projektu: 2008

Podsumowanie realizacji

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna wykonało opracowanie  obejmujące kompleksowo budowę ronda, a także rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1636 Krościenko – Szczawnica (w tym przebudowę podpór i budowę nowego mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr K1636).

 

Budowa przeprawy do Szczawnicy to największa inwestycja w Pieninach w ostatnich latach. Przez most w Krościenku, w ciągu drogi powiatowej nr K1636 Krościenko – Szczawnica, prowadzi jedyna droga dojazdowa do uzdrowiska.  Wykonane prace projektowe dotyczyły rozbudowy obiektu mostowego nad rzeką Dunajec w km rzeki 148+700.00 wraz przebudową skrzyżowania od strony Szczawnicy w miejscowości Krościenko nad Dunajcem zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr K1636 w km 0+095.67, Krościenko – Szczawnica. Na odcinku przylegającym do istniejącego mostu droga powiatowa nr K1636 przebiega w obszarze gęstej zabudowy. Projektowana rozbudowa polegała na przebudowie mostu istniejącego oraz na wzniesieniu nowego mostu od strony dolnej wody. Mając na uwadze, że istniejący most podlegał ochronie konserwatorskiej, nowy obiekt miał konstrukcję i wygląd architektoniczny identyczny z mostem istniejącym. Nowy obiekt został posadowiony wspólnie z istniejącym mostem, na rozbudowanych podporach (przyczółki i filary), którego nowa część została posadowiona pośrednio za pomocą mikropali.

 

Nowa konstrukcja niosąca zaprojektowana została w postaci trójprzęsłowej betonowej konstrukcji łukowej. Pomost belkowo płytowy został podwieszony żelbetowymi wieszakami do łuku. Dla zapewnienia wymaganego światła przepływu wód powodziowych konieczne było podniesienie spodu istniejącego mostu o 0,50 m.  Rozpiętość teoretyczna przęseł łukowych mostu wynosi około  37,50 m. Całkowita długość obiektu wynosi  129,12 m.

Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"