Nasze realizacje - projekty

Most na rzece Odrze w Kędzierzynie – Koźlu

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Rok oddania projektu: 2008

Podsumowanie realizacji

MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna wykonało projekt wykonawczy wraz z elementami projektów technologicznych, na zlecenie GDDKiA, w terminie 3 miesięcy.


Przed długi czas był to most, o najdłuższym przęśle mostowym budowanym w technologii betonowania nawisowego (140m). Do chwili obecnej pozostaje jednym z najdłuższych zrealizowanych w Polsce.

 

Projektowana Południowa Obwodnica Kędzierzyna – Koźla stanowiła przedłużenie istniejącej Północnej Obwodnicy miasta i przebiega od ronda na ul. Gliwickiej, poprzez dolinę rzeki Odry, do skrzyżowania z drogą nr 45. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie administrowanym przez Urząd Miasta Kędzierzyna – Koźla, Urząd Gminy Reńska Wieś oraz Urząd Gminy Cisek. Południowa Obwodnica Kędzierzyna Koźla stanowi odcinek drogi krajowej nr 40 Głubczyce – Prudnik – Kędzierzyn Koźle – Ujazd – Pyskowice. Omawiany odcinek opracowywany był na parametrach drogi dwujezdniowej. Zaprojektowana obecnie droga stanowić będzie jezdnie prawą (południową) i stąd dostosowanie mostu na rzece Odrze do docelowej rozbudowy.

 

Most na rzece Odrze został zaprojektowany jako pięcioprzęsłowa konstrukcja betonowa sprężona o przekroju skrzynkowym jednokomorowym zmiennej wysokości w części nurtowej i przęsłach sąsiednich realizowana metodą nawisową. W przęsłach dojazdowych konstrukcja betonowana jest na rusztowaniach stacjonarnych, a przekrój skrzynki posiada stałą wysokość. Obiekt został wykonany w skosie wynoszącym 49o. Przęsło nurtowe posiada rozpiętość 140,0 m. Całkowita długość obiektu wynosi około 420,0 m. Podpory betonowe masywne. Podpory tymczasowe zaprojektowano także jako elementy betonowe. Posadowienie mostu zaprojektowano jako pośrednie na baretach.


Nasze pozostałe realizacje

Nasze referencje

 • Opracowanie zostało wypełnione terminowo, starannie i fachowo, bez zastrzeżeń merytorycznych.

  Budimex Dromex S.A., Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie

 • Lider konsorcjum zadania poświadcza, że biuro projektowe MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna w ramach realizacji zadania wykonało wszystkie polecone mu zadania.

  Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE S.A

 • Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • Biuro projektów MOSTY KRAKÓW Spólka Akcyjna należycie wykonała zamówieia z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

 • Polski związen Inżynierów i Techników Budownictwa przyznają tytuł "Budowa Roku 2008" w konkursie PZITB.

  Nagroda "Budowa Roku 2008"